Naše služby

 

Základní zásada BOZP

 

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Hlavním smyslem pak je prevence, tj. předcházení možným rizikům. Jejím nedodržením se vystavuje značným sankcím zejména tehdy, došlo-li již k nehodě a její následky mohly být menší či zcela eliminovány, kdyby v dosahu bylo centrum záchrany – tělní či oční sprcha nebo alespoň vymývačka.

 

Předprodejní servis

Nevíte jak a kam umístit bezpečnostní nouzové sprchy? Potřebujete poradit nebo zpracovat návrh realizace? Tlačí vás audit bezpečnosti práce?

Zpracujeme Vám nezávazný návrh na osazení pracoviště očními sprchami či vymývačkami, tělními bezpečnostními sprchami apod. v závislosti na místních podmínkách (přípojky vody, elektřiny). Konzultace po telefonu zdarma.
Zpracujeme Vám návrh realizace a v případě vybavení nouzovými bezpečnostními sprchami od nás Vám jej nebudeme účtovat.

Poprodejní servis

Provádíme servis, údržbu, ověření a zjištění funkčnosti již instalovaných očních nouzových bezpečnostních sprch, tělních bezpečnostních sprch i tankových či mobilních bezpečnostních sprch.

Připravíme návrh na nahrazení starých, opotřebených a nevhodných sprch našimi moderními odolnými sprchami.

Instalace

V případě potřeby zajistíme profesionální instalaci našich nouzových bezpečnostních sprch.

 

Naše nouzové oční a bezpečnostní sprchy dodáváme v souladu s normami ČSN EN 15154, DIN 12899, ANSI Z358.1. Součástí dodávky je obvykle návod nebo technický list, piktogram podle příslušné normy. Na vyžádání poskytneme Prohlášení o shodě._________________________________________________________________________________________________________________